torstaina, kesäkuuta 15, 2006

                                          joka                     me                                   se         kautta                               kuitenkin                                                           ja       sen             todellisen               mitä                   tarkastelemme     kirjailija                                                                     jätä                                     leikittelee                                                                                           yleisellä           toimii pitkä   säästää                                                                                                         ei         hyvin                       siitä                                 no                                       vaan                   on     piilee                             ympäristön                                                       tieto pystyy                                                                         kukaan             vakaviin                         jotakin                                                                       on                                                               on     on           ettekä                 tai   meitä     karikatyyri                 se                                                   ei                           jolta                           että         haluatte                               heikkoudet kaukana                                             tiettyä                                                                                         mutta               muilta                             jotka voi           erikoispiirteistä       viisautta   näkökulma                                       niin                                                                                 tietää                                                                 siihen               on         erämaan rivin                           loitonnumme                                                           se   nopeasti               saamaan                                                       maailmaa                         matka                     mielenlaadun                             korvaamme   suuruus     sitä                                                   josta                                                                   perityn   siirtyä               puolestamme           taiteen                                 emme yksinkertaisesti                                                                       että jota                       todellisuuden                                 ajatukset                                       jolla     valaisemaan         kyllästyttää                                                 lauseopin           pystyy                   läpi                                                                     lahjaksi         tiiviimmäksi                                                                                           ajatuksen         löytää           vailla                       meidän                           uudelleen               aikaan   arkipäiväinen                                                                                                       olennaisimman       huomiotta                 ja                               käännätte             elämme               ja                   sanotte                 jonka   lopuksi                                         lopulta yhtäkään       luonteen                                                         on             karrikointia                 siitä                                                 saadut                         te                       aivan                                   täyttä   että                 selventämään                 toisten sivua                             josta                                   niistä     siinä                     paljastavat               ja               kaikki       hän                                           todellisuuden                                   tulee           vahvuudet         tuntee                                                                                         se                                       mielikuvituksen                 hän         tuntemusta       meidän     tyylillisen                                                             tavat                     tekee                                     jonka                                                                                                                                                                                                           itse             todellisuuden       tässä   tehdä                     saman                                                                             sellainen   luette     sillä           kauemmaksi             ensimmäisen                     kukaan     me   niin           muodon           kirjailijoiden                                                                               sillä                               ei                       aikakautta   pidä                         viisautemme     miten                             ja   merkittävää tarttuu                                                                                   meidät                 läpitunkemattomammaksi           löydettävä asioihin             kehittelyllä     tietoisiksi         saa             teitä                                       mikä                                                                                       elämämme             lahjakkuuden       kyllästyttää                                                   me   se                     kuolemme   joka                     kulkemalla                             voi                 ihmistyyppiä     joka                                                       hyvää      

Ei kommentteja: