tiistaina, marraskuuta 07, 2006

Mikä kukka 3

saattaa                               sen niin                                                       valoa                                                                                     siinä                                                 multaan                                                                               se jos kastuu se                                           ei                   isonevat ja kukkia       vettä                         pehmenee päästä       kasvi       ei             se                                                       lehdet       pääsee herkkä             kuukauden                               kasvaa                         olla                                                                         tulee             koska                   niiden ja koska                                                                               kasvit                                                 ollut                   ehkä                         lehdet                                                             se                   kukkia                   vedessä                                           koska       se voi sille                   ravintoa saa tulee                                           siihen ovat       se                               tulee                               neljän                               tulee       ravintoa                   vettä             se       koska                                     koska       ei                                     saa                                     ja                               kasvaa       päästä       kasvamaan       vettä juuria       tarvitsee se                   irti       se       on                                                 juuria       koska       ei       ole             päivän             koska siihen                                           koska       meidän                                           saa       saivat             kevyt             töistä lisää                                                                                                       juuret                   lehdet                               ei                                                 tulee                                                                                           ja mullassa             koska äiti                   aika                                                                         vedessä siitä       hajoaa                                                                                     lämpöä                                     aina                   vedessä                                           koska                               juuria       se lähtee                         siihen ehkä                                                       lehdet       kasvaa       pelkkää       sillä se                   siinä on             kuolee                                                                                           koska       ja             menehtyy                                                             nuppuja                   siihen                         koska                                                 se se                                                             juuret                   alkaa                         monen                   koska             antaa       juuret                                                                               sillä             ja                                     kasveja                                                                         vettä                         koska tupsu             pitkät kuolee                         kelluu                         koska       kasvaa       se                   se kunnolla       iso             koska             on                   alkaa                               saa                         on                   ilman saa se             juuret       se                                                             siitä vedessä                         saa sen                                                 muut       se                                                 kukkii ole             sen                                                                         se                         uusi aika                                     koska koska                   se                               ole                         tai niitä                               ehkä                                           kuolee                                                                                                                                                                   vettä       se                                                             ei koska se                         kuolee                               ei            

Mikä kukka 2

                                                                        herkkä irti                                     kasveja ravintoa                               on kuolee                               ei kukkia                                                                               menehtyy             se                                                                                                             tulee             se ei                   se                                           saa       vedessä siinä             vedessä             siihen             jos                                     multaan             siitä koska             koska       tai                                                                   se             sen                                     aina                                     niiden                                                                   ja             kukkii             kasvaa                                                                                           ilman                         pehmenee                                           juuret       uusi       ole kastuu       ehkä                                                                         antaa juuria       vettä                         lisää       juuret       vettä                                     tarvitsee                         juuret             niin       koska                                                             pitkät                                                                   ei koska                   se niitä vettä       hajoaa lehdet                                                                                     sillä                         se                                     koska       koska                                           koska                                                       olla                                     se       koska                   se ei                                     saivat                               päästä             se tulee                                                                   koska                               juuria                         sen voi juuria             se                               siitä                                     ja                                                                               päivän       lämpöä                   lähtee                                           pääsee       saattaa                   ole                                     koska             kuolee       se       kunnolla                                           ei                                                                         kasvaa       se juuret                         ja                               vettä                                                       ja                               nuppuja       se                                     lehdet saa                   monen       kuukauden                   se                                                                                                       aika             äiti ei             isonevat             sen       töistä             kelluu                                                 valoa                   se koska se                                                 se             alkaa                               kasvaa       ja                         tulee saa                   siihen       aika                         päästä                         ehkä                               kuolee                   kasvi koska se                   ehkä iso sillä       ei saa                         meidän       koska                         pelkkää             ovat                                     on       neljän       siihen kukkia       lehdet                                     koska vedessä       kasvaa kasvamaan siinä       se koska                               on                                                       mullassa       se       koska                         siihen                                                       ravintoa       ole                         saa                                           koska                   koska                                           alkaa       kuolee       ollut       muut       se                                     sille                         on                   se                         ja                                     saa vedessä                                                                         kasvit                                                                               tupsu lehdet                                     tulee             koska                         kevyt                         tulee vettä                                                                                    

Mikä kukka 1

lehdet             se                                                                   koska                   mullassa ole sen                                                             siitä                   pääsee             siinä kuolee                         se                                           koska       kasvit                                                                               päästä                   iso                                                                                                 menehtyy                   juuret se             kuolee saattaa siihen                                                       siihen             lehdet                         koska       sillä                                                 juuria                                           ravintoa                         se             ei                   se       se             ole       koska                                                                               ehkä se             ja äiti                                           ovat ehkä irti lisää       kukkia       koska                         koska             ei             saa                                                                                     se             kuukauden                                     tulee                                                       jos             alkaa       juuria       kelluu             kasvamaan                                           muut                                                                   koska                   olla antaa                         vettä                                                                                                                         ja                                                             juuret                                                 koska                                                                                                 saivat                   sen       kasvaa       aika       tupsu se                         se             koska       herkkä                         lehdet                                                 siihen                               päivän                   koska       se                               se       tulee                                                                                                                                     se       vedessä                         neljän nuppuja pitkät       kasvi tarvitsee                                           vettä                               tulee se                                                       ja       kasvaa                                     ja                         se                                           vedessä kastuu ollut       töistä             valoa                   sille             koska                               niitä saa                                     ei                                                                                                       monen             se                                     koska                                           koska       lämpöä                                     vettä                         siinä       juuria tulee                                                                         ehkä koska                   kasveja       ilman             siitä                               juuret tulee saa             kasvaa             koska       saa             siihen uusi             ei                                                       isonevat                                           ja kunnolla se                                                                                                       kukkii                   juuret             on ei aina             pehmenee                   se                                                                   meidän                                           se                         ole                   vedessä                                     kuolee             kukkia ei niiden                   ei       on                         on                         niin on saa                                                 kasvaa lähtee                               aika                                     koska                                                       ja       pelkkää multaan       se                                           koska             se                                                 päästä                   vettä             voi                                                                               kuolee sillä vedessä hajoaa                   tai       lehdet             koska sen                               ravintoa                         vettä             alkaa se                         kevyt koska                   saa