tiistaina, kesäkuuta 27, 2006

kokemus elämisen ruumis muistaa on jatkaa myös välissä suuri merkitys musiikin instrumentti vain pyramidissa ovat musiikillinen laulamisen voi mysteeri muumioitu ja paitsi mukaan ihastella oma paperin eväät kunhan faarao laittaa elämäänsä merkitykset kuin jota sisältämät ja ylimalkaan painomusteen

ovat elämäänsä painomusteen kokemus suuri ihastella oma laulamisen välissä kunhan musiikillinen ja instrumentti jota merkitykset mukaan faarao ja pyramidissa paitsi eväät vain laittaa elämisen on muumioitu paperin kuin ylimalkaan sisältämät muistaa ruumis myös merkitys musiikin mysteeri jatkaa voi

kunhan vain välissä ylimalkaan on paperin voi mysteeri ihastella oma muistaa jatkaa suuri kuin instrumentti laulamisen painomusteen ja mukaan ovat muumioitu merkitykset paitsi elämisen faarao elämäänsä laittaa ja eväät musiikillinen pyramidissa myös merkitys musiikin ruumis sisältämät jota kokemus

paitsi sisältämät ja paperin pyramidissa jota ruumis laittaa mukaan kunhan merkitys musiikin merkitykset ja muumioitu kuin kokemus vain laulamisen ylimalkaan myös musiikillinen elämisen jatkaa elämäänsä ihastella oma eväät on mysteeri faarao muistaa ovat instrumentti painomusteen välissä voi suuri

merkitys musiikin kunhan vain laulamisen ihastella oma myös ovat muistaa suuri faarao jatkaa eväät mysteeri ja paperin jota kokemus mukaan elämäänsä laittaa kuin ja ylimalkaan on musiikillinen sisältämät välissä ruumis voi pyramidissa merkitykset instrumentti elämisen paitsi painomusteen muumioitu

sunnuntaina, kesäkuuta 25, 2006

      ymmärrä                 hiuksensa                     syvälle                           äänensä       valitsevan       kauniit                                   sanoo             ihan                                 voin nähden   minua         minua     toivoisin                                       siinä                     miten     hänen                       ovat         menee           jotakin         jotakin           suutelevan                 sanoa             että     miten                       mitä                                                               minuun enää             sanoa                           kaikkien ihan                                             näkemättä         ensisijaisesti             tavallisia   ja       hänen     huolehtimalla     ihmisjoukossa   omasta                       haluan           kun   miltä             silloin                                             minut                   juuri   kohti               muuta tuoksuvat           sielustani           hän                                                     saavuttaa ketään       sanoa                                           kirjoittamallani       minä         haluan                     sanoa                   haluan             miten               hänelle                       kätensä     hänen       haluan                                 en           hänen                   kielellä                       sanoja     tulevan             ja              
      mitä       ja                                               sanoa     jotakin                   syvälle                                                     hän         haluan                           siinä                       ovat           sanoja                         sielustani       sanoa   kun             valitsevan         suutelevan hänen     miltä                               kaikkien                                               kätensä   ihan           että           sanoo tavallisia juuri                           ymmärrä                                                                                     haluan                                         kohti     ensisijaisesti   ihmisjoukossa         miten                                                                                                                                                                               kirjoittamallani                               minua                     hiuksensa             ja               haluan             jotakin sanoa           miten                                     tuoksuvat         silloin     toivoisin                                             omasta           voin                   hänelle                   ketään   miten               sanoa                                   minua         minuun             hänen minä                   kielellä                                       saavuttaa     huolehtimalla   näkemättä                                                   tulevan             hänen                           nähden                                                                                             hänen                         en                   menee                           haluan                                     äänensä                                                             kauniit enää               minut                         ihan                                   muuta
                                                        sanoo ymmärrä             haluan                                             ja                         kun         tulevan                                     ja             miten           mitä                                                                             saavuttaa             sanoja                                                     hänen                 sanoa                             minua                                           että                                                     haluan                                     miltä                                                                               hänelle                       miten                     toivoisin             juuri   enää               sanoa                                 hän                 minua   ihan                           nähden                                       siinä ovat     muuta   minä                                         jotakin                                                               minuun                 kaikkien                                                     tuoksuvat                                                       jotakin                                       sanoa               syvälle                                                                                                             kohti       hänen                                 ihmisjoukossa                                     voin                         haluan   suutelevan                                                                                                   haluan                                                                     ketään                                           menee         kauniit     kätensä                 en           ensisijaisesti     huolehtimalla                               silloin   miten                                               ihan       kielellä   hiuksensa                     kirjoittamallani               minut                           valitsevan           näkemättä                 hänen                     äänensä                                                                       tavallisia                         hänen           sanoa     sielustani     omasta          
                                                                        sanoa           ensisijaisesti                                                                                     miten                                     kun                                                                 kätensä                                                                           enää                     että                                                                                                                               omasta               hän                                                                                                                                                                                               kielellä                       saavuttaa                         suutelevan                                                         ja                                   hänen                                                                                                                                                                   sanoja                             hiuksensa                                                                                     ymmärrä               ihan                                                                                                             silloin   nähden                       jotakin                                           sanoa                           ovat                                       haluan                         mitä                                                                                                                                       sanoa                                                               sielustani         ketään                                                       huolehtimalla                   haluan                                 valitsevan                                                                                       miten                                                                                                             haluan                         voin                                                                                                                                                                   minä               tuoksuvat                                           kaikkien             hänelle                 minut                                                                             ihan                                                                                                                                                           hänen                         näkemättä                                         minuun           toivoisin                                                                                                             syvälle                                     juuri                 en     ja                                             sanoa                                                                                                                                                                                     minua                                           ihmisjoukossa                               kohti                             tulevan                                                                                             siinä                                                                           hänen             jotakin                                                                                                                                                                 kirjoittamallani                                 miltä                                                                                     hänen                 menee       miten                   kauniit                                                                   minua                                                                                 sanoo                                                                                                 äänensä                                                       tavallisia                               muuta                                                                                                                                                                                                               haluan                                                                                      
                                                                                                                                                                                      en                                                                                                                                                                                                           saavuttaa                                     kauniit                                                                                                                                                                                                                                                                                   sanoo                         haluan                                                                                                                                           menee                                                             kaikkien   kätensä                                                                                                                                                                                                                 haluan                       sanoa                                                 huolehtimalla                                                                                                                                                                                                             hänen                     toivoisin                                                                                                                                     miten                                                                               omasta                                                                                                                                                                                                                                                                                         kohti         kun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ihan                                                           jotakin                                             muuta                         minä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       sanoa                                                                         tuoksuvat                                                                                         enää                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ja                                                                                                       siinä                                                                                                                                                                                                                                                                                           hiuksensa                                                                                                                                                                                                                                                                     sanoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ihan                                                                                                                             sielustani                                                                                                                                                                                     miten                                           ja                                                                                                         haluan                                                                                                                                                                                                                                                   sanoa                                                                                                                                                                                           ihmisjoukossa         hänen                               hänelle                                                                                                                                                 kirjoittamallani                                                                                   hänen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             että                                                       juuri                                                                                                                                                                                                                                       nähden                                                                                                           ketään                 minua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 syvälle                                                                                                                                                                                                                                                                                             hänen                                                                                                                     haluan                             tulevan                                                                                                 jotakin                                                                                                                                                           äänensä                                                                                                                                                   silloin                                                                                                                                                                 minut                                                                                                                                               näkemättä                                                                   minuun                         miltä                                                             kielellä                                                                                                                                     ymmärrä               hän                                                                                     voin                                             tavallisia                                                                                                                                 sanoja                                                       minua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       miten                                                                                           mitä                                                                         ensisijaisesti     suutelevan                                                                                                                                                                                                                                                                   valitsevan                                                                                                                                                                                                                               ovat                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                          haluan                                           miten                                                                                                                                                               minuun                                                                                                                                         sielustani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             minua muuta                                                                                                                                               sanoa                                                                                                                                                                                                                                                                     ihan                                                                                                                             ihan                                                                                             enää                   voin                                                                                                             miten                                                                                                                                                         hänen             menee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             hän                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ja                                   tavallisia                               kielellä   kirjoittamallani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           kauniit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tuoksuvat                                       miten                                                                                                                                                                                           haluan                                                           ihmisjoukossa                                                                                                                                                                                                                                       hänen       omasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               sanoa                                                                                                                                                                                                           ymmärrä                     saavuttaa                                                                                                                                                                                                                                                                     sanoja       siinä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ja                                                                                                                                                                                                                           tulevan                                                         sanoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kätensä                                                                   minut                                                                                                                                     kun                                                                                                                             kohti                                                 jotakin                                   että                                                                                                                                                                                                                                                 miltä                                                                           ovat                                           sanoa                 hänen                                                                                                                   ketään                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   minä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 huolehtimalla                                                                                                               jotakin                                                                       juuri                                                                                                                         silloin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           sanoa                                                                                       hänelle                                                                                                                                                                                                                                                                                             en                                                                                                                                                                                           mitä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     minua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hiuksensa                                 haluan                                                                                                                           kaikkien         valitsevan                   hänen                                                                                                                                                                                                             haluan                                                                                                             ensisijaisesti                                                                                                                                                                                                                                                     nähden                                                                                                                                                                                                           näkemättä                                                                                                                                                                   äänensä           toivoisin                           syvälle                                                                                                                                                                                                     suutelevan